Krivična odgovornost za povredu autorskog prava

Optuženi je kriv što je u periodu 2010 – 2014 godine u mjestu „AAAA“, kao direktor i odgovorno lice firme „BBBB“, štampao i stavljao u promet udžbenik „CCCC“, u koji je kršeći odredbe člana 20. Zakona o autorskom i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 63/10), bez odobrenja autora, unio tekst „DDDD“, a koji tekst je sastavni dio izdanja „EEEE“, autora „FFFF“, izdavača „GGGG“.

Sud je razmotrivši prezentirane dokaze, donio presudu kojom je optuženog oglasio krivim za krivično djelo, nedozvoljeno korištenje autorskih prava, iz člana 243. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Prihvativši prijedlog stranaka, Sud je optuženom izrekao uvjetnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno odredio da se utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne godine) od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 198. stav 2. ZKP BiH oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Na osnovu člana 74. KZ BiH, u vezi sa članom 243. stav 6 KZ BiH, od optuženog se oduzimaju predmeti nastali učinjenjem krivičnog djela.

Presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 K 018140 15 K od 21.04.2015.