Blog

Zalog na robnom ili uslužnom žigu

Žig, odnosno pravo iz prijave može biti predmet ugovora o zalogu, za sve ili samo za neke vrste robe ili usluge.

Pročitaj više

Naknada štete zbog povrede autorskog prava – na software, fotografije, naučne radove i dr.

Autorsko pravo je pravo fizičkog lica koje je stvorilo djelo iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti. Autorsko pravo nastaje i pripada autoru na osnovu samog stvaranja autorskog djela i nije uslovljeno ispunjenjem bilo kakvih formalnosti ili zahtjeva u pogledu njegovog sadržaja, kvaliteta ili svrhe. Autorsko pravo čine: a) lična ili moralno-pravna ovlaštenja,  b) imovinsko-pravna ovlaštenja i c) druga ovlaštenja autora propisana zakonom. Autorska moralna prava uklju...

Pročitaj više

Patent u Bosni i Hercegovini – Carinske mjere

Nosilac isključivih zakonskih prava na patent, koji opravdano sumnja da će doći do uvoza, tranzita ili izvoza robe proizvedene suprotno odredbama Zakona o patentu, može kod nadležnog carinskog organa podnijeti zahtjev za zaštitu svojih prava putem carinskih mjera privremenog zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet.  

Pročitaj više

Sticanje i važenje robnog i uslužnog žiga u Bosni i Hercegovini

Žig se stiče upisom u Registar žigova, a važi od datuma podnošenja prijave. 

Pročitaj više

Prenos prava na robni i uslužni žig u Bosni i Hercegovini

Prenos žiga odnosno prava iz prijave može se izvršiti na osnovu ugovora o prenosu prava, kao i na osnovu statusne promjene nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, sudske ili administrativne odluke. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine („Institut“) upisuje prenos prava u odgovarajući registar na zahtjev nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava, o čemu donosi posebno rješenje, a koje proizvodi pravno dejstvo prema trećim lic...

Pročitaj više

Zastupanje stranih lica u postupku zaštite prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini

Prijavu za priznanje žiga, industrijskog dizajna i patenta u BiH može podnijeti svako domaće i strano lice. U pogledu zaštite prava intelektualnog vlasništva strana lica u BiH imaju ista prava kao i domaća lica, ako postoje princip reciprociteta ili međunarodni ugovori ili konvencije kojima je BiH pristupila ili ih ratifikovala.

Pročitaj više

Značajni rezultati IP-intenzivnih industrija

Intelektualna svojina je općenito priznata kao ključni pokretač modernih ekonomija. Vrlo značajna studija nedavno objavljena od European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i  European Patent Office (EPO) pokazuje da industrije sa nadprosječnim udjelom prava intelektualne svojine (IP-intenzivne) generišu više nego 47% ukupne ekonomske aktivnosti  (GDP) u Evropskoj Uniji, u vrijednosti 6.4 biliona Euro. Takve industrije zapošljavaju više od 61 milion r...

Pročitaj više

Patenti u Bosni i Hecegovini: Kako dobiti svjedodžbu o dodatnoj zaštiti?

Svjedodžba o dodatnoj zaštiti može se izdati u slučaju kada je osnovni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili za sredstvo za zaštitu bilja, za čije je stavljanje u promet potrebno prethodno odobrenje nadležnog organa. Osnovni patent je patent koji je nosilac odredio u postupku za dobivanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav ili postupak za dobivanje ili primjenu proizvoda.

Pročitaj više

Povreda prava industrijske svojine

Zastupajući tužioca, naš ured u Sarajevu, koji vodi advokat Kerim Karabdić, dobio je povoljnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, u sporu vezanom za povredu robnog žiga. Radi se o drugostepenoj presudi, kojom je potvrđena ranija odluka Općinskog suda u Sarajevu.

Pročitaj više

Robni i uslužni žig u Bosni i Hercegovini – Sudska zaštita

U slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga ako žig bude priznat, tužilac može tužbom da zahtijeva:

Pročitaj više