Linnovate Technology Park – podrška inovacijama

Linnovate Technology Park – podrška inovacijama

Linnovate Technology Park, osnovan od gosp. Mate Rimca, iz firme Rimac Automobili, nastavlja podržavati razvoj domaćih inovativnih kompanija. Misija Linnovate Technology Parka je stvaranje poslovnog okruženja za izgradnju bolje budućnosti. Njihova vizija je postići regionalni ekonomski razvoj zasnovan na znanju, tehnologiji, čistoj energiji i organskoj proizvodnji.

Linnovate Technology Park je razvio obrazovni centar sa ciljem uvođenja i razvoja poslovnih i tehničkih znanja i vještina. U isto vrijeme, Linnovate Technology Park pruža i finansijsku podršku firmama, direktno i preko saradničkih banaka i medjunarodnih fondova. Linnovate Technology Park pomaže prodaju i marketinšku promociju svojih članica, povezivanjem sa svojim partnerima i dijasporom.
Naša firma Pro-Patent d.o.o. Sarajevo je ponosna da uspostavi uspješnu saradnju sa Linnovate Technology Parkom, u cilju pružanja podrške i razvoja potencijala intelektualne svojine kompanija koje su njegove članice.