Povreda prava industrijske svojine

Zastupajući tužioca, naš ured u Sarajevu, koji vodi advokat Kerim Karabdić, dobio je povoljnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, u sporu vezanom za povredu robnog žiga. Radi se o drugostepenoj presudi, kojom je potvrđena ranija odluka Općinskog suda u Sarajevu.

U sudskom postupku, tužilac je tvrdio da je tuženi – vodeća regionalna distributivna kompanija, povrijedio njegov robni žig. Povreda se odnosila na organizaciju i reklamiranje festivala od strane tuženog, što je uključilo neovlaštenu upotrebu žiga tužioca.

U svojoj odluci, sud je utvrdio da je tuženi zaista povrijedio intelektualnu svojinu tužioca radi organizovanja i reklamiranja festivala. Iz navedenog razloga, sud je zabranio tuženom nezakonito korištenje žiga tužioca i naredio tuženom da iz svih prodajnih objekata, kao i sa svojih internet stranica, ukloni zaštićeni i podražavani žig tužitelja, u roku od 30 dana.

Tokom postupka saslušan je sudski vještak, koji je istakao da oba robna žiga (tužioca i tuženog) izgledaju gotovo identično, što može javnost dovesti u zabludu, te da po njegovom mišljenju žig tuženog podražava žig tužioca.

U obrazloženju svoje odluke Općinski sud se pozvao na presudu Evropskog suda pravde (ESP) u predmetu SABEL BV vs. Puma AG, posebno u pogledu tumačenja „istovjetnosti“ i sličnosti žigova. Sud se takodje pozvao i na presudu ESP u predmetu Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, gdje je istaknuto da ocjena vjerovatnosti zablude podrazumjeva medjuovisnost izmedju relevantnih faktora, a posebno odredjenu sličnost izmedju znakova i odredjenih proizvoda ili usluga. U konkretnom slučaju, radilo se o istim robama / uslugama i sličnim žigovima.

Zaključak suda je da se u navedenom slučaju radi o povredi zaštićenog žiga tužioca, jer znak koji je koristio tuženi podražava (imitira) oblik, izgled i kombinaciju boja koju koristi tužitelj. Sud je utvrdio da je tuženi povrijedio  pravo na žig tužioca, nalazeći da kupac robe, bez posebne pažnje, ne bi mogao uočiti razliku izmedju zaštićenog i nezaštićenog žiga.

U skladu sa odredbama Zakona o žigu BiH, protiv istog tuženog je naša kancelarija pokrenula i postupak za naknadu štete.