Verbalni i figurativni robni žig

Pravilan je pravni zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju radi o dva suprostavljena žiga od kojih je jedan verbalni, a drugi figurativni, kako je to i navedeno u presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 002571 10 U od 04.04.2012. godine te da im to daje određeni stupanj distinktivnosti pa ovaj sud smatra da tužitelj ne može tužbenim zahtjevom tražiti da se zabrani tuženom korištenje riječi "MMMM", niti tražiti naknadu štete jer ne postoji valjan i dokazan pravni osnov za naknadu štete.

Ovo stoga što se prema stanju spisa utvrđuje da je na internet prezentaciji tuženog vidljivo da tuženi ne koristi samo riječ "MMMM" već u kombinaciji sa riječi "NNNN" i prepoznatljivim logom "N" firme "NNNN" Company, a što je isto i sa kopijom cjenovnika gdje je neposredno iznad riječi "MMMM" postavljen prepoznatljiv logo "N" firme "NNNN" Company. Dakle proizlazi da riječ "MMMM" tuženi nije koristio kao jedinu oznaku, već zajedno sa rječju "NNNN", što jasno ukazuje na distinktivnost između žigova koje koriste tužilac i tuženi, kao i činjenicu da se tužitelj i tuženi ne bave istim djelatnostima obzirom da se tužitelj ne bavi proizvodnjom i prodajom vozila, dok je tuženi renomirani proizvođač motornih vozila "NNNN".

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 65 0 Ps 015144 17 Pž, od 14.06.2017.