Značajni rezultati IP-intenzivnih industrija

Intelektualna svojina je općenito priznata kao ključni pokretač modernih ekonomija. Vrlo značajna studija nedavno objavljena od European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i  European Patent Office (EPO) pokazuje da industrije sa nadprosječnim udjelom prava intelektualne svojine (IP-intenzivne) generišu više nego 47% ukupne ekonomske aktivnosti  (GDP) u Evropskoj Uniji, u vrijednosti 6.4 biliona Euro. Takve industrije zapošljavaju više od 61 milion radnika u EU i stvaraju još 20 miliona radnih mjesta u industrijama koje ih snabdijevaju robama i uslugama. 

IP-intenzivne industrije generišu više od 75% unutrašnje trgovine u EU i ostvaruju pozitivan trgovinski bilans od 224 milijardi Eura sa ostatkom svijeta.

Finalno, IP-intenzivne industrije imaju znatno više plaće nego druge industrije, uz pozitivnu razliku plaća od 41% u odnosu na druge industrije.

IP-intenzivne industrije su većinom koncentrisane u oblasti proizvodnje, tehnologije i poslovnim uslugama.

Vezano za mala i srednja preduzeća (SME), prema drugoj studiji EUIPO-a 93% takvih kompanija sa registrovanom intelektualnom svojinom, su imale pozitivne poslovne efekte, kao rezultat takve registracije.

Podaci prikupljeni od preko 8300 SME firmi iz 27 država članica EU, pokazuju da su SME firme imale pozitivne efekte nakon IP registracije:

 • Poboljšanje reputacije i imidža: 60%
 • Bolja zaštita intelektualne svojine: 58%
 • Bolji dugoročni poslovni izgledi :48%
 • Bolja prinudna zaštita prava: 46%
 • Nove mogućnosti za saradnju: 40%
 • Proširenje tržišta: 40%
 • Povećan promet: 39%
 • Povećana inovativnost u poslovanju: 38%
 • Povećanje profita: 31%
 • Otvaranje novih radnih mjesta: 26%
 • Lakši pristup financiranju: 23%

15% vlasnika registrovane intelektualne svojine su izvjestili da su imali povrede svojih prava.  89% od takvih SME firmi su preduzeli mjere za zaštitu svojih prava.

Izvori:

 • IPR-Intensive Industries and Economic Performance in the European Union, EPO and EUIPO, October 2022;
 • 2022 Intellectual Property SME Scoreboard, EUIPO, September 2022.

Karabdic Kerim, advokat i patentni zastupnik