Cjenovnik u KM

I Patenti Takse Honorar Ukupno KM
1 Podnošenje prijave patenta, objava prijave patenta i prva dva anuiteta 255,00 350,00 605,00
2 Svaki dodatni zahtjev 11,00 18,00 29,00
3 Svaka dodatna stranica 3,00 15,00 18,00
4 Pravo prvenstva 0,00 60,00 60,00
5 Navođenje više od jednog pronalazača/autora/prijavitelja 0,00 60,00 60,00
6 Zahtjev za ubrzano ispitivanje 300,00 85,00 385,00
7 Zahtjev za priznanje patenta na osnovu prihvaćenih podnijetih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta 700,00 200,00 900,00
8 Objava podataka o priznatom patentu ili konsenzualnom patentu u službenom glasniku Instituta 40,00 30,00 70,00
9 Rješenje o priznanju patenta 30,00 30,00 60,00
10 Isprava o patentu 150,00 100,00 250,00
11 Promjena naziva i/ili adrese 50,00 85,00 135,00
12 Prenos prava 70,00 105,00 175,00
13 Upis licence 100,00 150,00 250,00
II Žigovi Takse Honorar Ukupno KM
14 Podnošenje nove prijave žiga do 3 klase sa objavom prijave žiga u službenom glasniku Instituta 250,00 300,00 550,00
15 Svaka slijedeća klasa preko tri klase 25,00 18,00 43,00
16 Ispitivanje prijave po hitnom postupku u slučaju sudskog spora, pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka 350,00 150,00 500,00
17 Ispitivanje prijave po hitnom postupku ako je saglasno drugim propisima neophodno da se izvrši hitna registracija u određenom roku 250,00 150,00 400,00
18 Rješenje o priznanju žiga 0,00 30,00 30,00
19 Isprava o žigu 120,00 120,00 240,00
20 Objava registrovanog žiga u službenom glasniku Instituta (do tri klase) 15,00 50,00 65,00
21 Objava podataka o priznatom patentu ili konsenzualnom patentu u službenom glasniku Instituta 40,00 30,00 70,00
22 Objava za svaku slijedeću klasu 5,00 2,00 7,00
23 Promjena naziva i/ili adrese 30,00 85,00 115,00
24 Prenos prava 50,00 105,00 155,00
25 Upis licence 100,00 150,00 250,00
26 Ograničenje popisa roba i/ili usluga 50,00 115,00 165,00
III Industrijski dizajn Takse Honorar Ukupno KM
27 Podnošenje prijave 67,00 280,00 347,00
28 Registracija dizajna 250,00 190,00 440,00
III Pretraživanja Takse Honorar Ukupno KM
29 Pretraživanje prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna u BiH prema izgledu industrijskog dizajna 100,00 95,00 195,00
30 Pretraživanje prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna u BiH prema nazivu industrijskog dizajna 60,00 95,00 155,00
31 Pretraživanje prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna u BiH prema prijavitelju/nosiocu ili autoru 60,00 95,00 155,00
32 Pretraživanje međunarodno prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna prema izgledu industrijskog dizajna 200,00 95,00 295,00
33 Pretraživanje međunarodno prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna prema nazivu industrijskog dizajna 100,00 95,00 195,00
34 Pretraživanje međunarodno prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna prema prijavitelju/nosiocu ili autoru 100,00 95,00 195,00
35 Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za verbalni znak (do tri klase) 80,00 95,00 175,00
36 Svaka klasa preko tri klase 5,00 2,00 7,00
37 Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za figurativni znak (do tri klase) 80,00 95,00 175,00
38 Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova prema nazivu prijavitelja/nosioca 100,00 95,00 195,00
IV Opšte usluge Takse Honorar Ukupno KM
39 Zahtjev (razno)/Izvještavanje o akciji Instituta i ulaganje odgovora 0,00 55,00 55,00
40 Naknadna dostava dokumentacije 0,00 60,00 60,00
41 Ostale neutvrđene radnje, po satu 0,00 100,00 100,00