Naš tim

Karabdić Kerim

Karabdić Kerim

Advokat i patentni zastupnik
  • Jezici:
  • Engleski Engleski
  • Njemački Njemački

U oblasti zaštite intelektualne svojine uspješno zastupao na sudu i kod drugih nadležnih organa firme kao Hyundai, Velux, Mobelix, Sony i druge. Uspješno zastupao u više sporova na Konkurencijskom vijeću BiH u slučajevima kršenja zakona o konkurenciji. Radio na više investicionih projekata za EBRD i Svjetsku banku, suradjivao sa advokatskim firmama kao White & Case, Backer McKenzie, CMS, Withers i drugim. Za strane investitore radio „due diligence“ firmi kao što su Aluminij Mostar, Fabrika Duvana Banja Luka, BH Steel Company Zenica, OBN Televizija, OMV, Central Profit Banka i druge.

Oblasti specijalizacije:

Privredno pravo i strane investicije, intelektualno vlasništvo, pravo konkurencije.

Krdžalić Adi

Krdžalić Adi

Advokat i patentni zastupnik
  • Jezici:
  • Engleski Engleski
  • Njemački Njemački
  • Slovenski Slovenski
  • Turski Turski

Krdžalić Adi kao patentni zastupnik je jedan od vodećih specijalista u BiH iz oblasti intelektualne svojine sa dugogodišnjim iskustvom. U oblasti intelektualnog vlasništva vrši punu pravnu uslugu a specijalnost su mu postupci patentne zaštite i sudski postupci iz svih oblasti prava intelektualnog vlasništva. Sudjelovao je u postupku zaštite više geografskih oznaka, sa posebnim fokusom na bosanskohercegovačke autohtone proizvode, kao i povezanu carinsku problematiku sa izvozom proizvoda na područje zemalja Evropske unije. Krdžalić Adi takođe savjetuje klijente o modalitetima efikasnog investiranja u patentnu zaštitu, vrši posredovanje, kao i savjetovanje o svim aspektima prava privrednih društava.

Oblasti specijalizacije:

Intelektualno vlasništvo, parnični postupak, carinski postupci.

Rješenja: