Djelatnosti

Zaštita intelektualnog vlasništva (patent, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, geografska oznaka porijekla, autorsko i srodna prava) postaje sve kompleksnija za globalne kompanije, koje često imaju veliki IP portfolio i posluju u pravnim sistemima sa različitim zakonima i nivoima zaštite.

Brzi tehnološki razvoj omogućava prekršiocima prava da usavrše svoje metode, a razvoj intelektualnog vlasništva kao jednog od glavnih pokretača za akvizicije i spajanje firmi, čini razvoj strategije za zaštitu ove vrste imovine još važnijim.

Sa stručnim iskustvom u svim poljima intelektualnog vlasništva, mi savjetujemo klijente u upravljanju i zaštiti brenda, zaštiti patenta i općenito intelektualnog vlasništva kod suda, inspekcije, carinskih i poreskih organa, zaštiti poslovne tajne, u prenosu i zalogu intelektualnog vlasništva, pravnim aspektima marketinga, oglašavanja, promocije i konkurencije.

Na osnovu našeg dugog iskustava u ovom polju, mi pristupamo upravljanju intelektualnim vlasništvom kao strateškom pitanju, za šta smo razvili stručno osoblje, postupke i tehnologije, sa ciljem da na jednom mjestu pružimo zaštitu IP vlasništvu za globalni biznis.

Ovlašteni patentni zastupnici našeg ureda uspješno vrše registraciju i zaštitu prava intelektualnog vlasništva – patenta, žiga, industrijskog dizajna, oznake geografskog porijekla topografija integriranog kola, autorskog i srodnih prava.

Pružamo usluge u zemljama bivše Jugoslavije i svijeta, s mrežom korespondentnih kancelarija.

Dugi niz godina vršimo zastupanje kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i na sudovima, kod Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), Evropskog patentnog ureda (EPO), Afričkih regionalnih organizacija AIPPI i OAPI, pred carinskim organima Bosne i Hercegovine UINO - sektor za carine, kao i stručno savjetovanje stranih i domaćih klijenata.

Obezbjedite sigurnost na tržištu i dodatnu vrijednost za vaše proizvode i usluge, zaštitite: