Blog

Carinske mjere - Povreda robnog žiga

Uprava za indirektno oporezivanje, rješavajući po zahtjevu „AAA“ za uništenje robe kojom su povrijeđena prava intelektualne svojine, na osnovu člana 7. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“ broj 89/05), člana 95. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“ broj 53/10) i člana 14. Odluke o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga („Službeni glasnik BiH“ broj 41/12), donosi:

Pročitaj više

Krivična odgovornost za povredu autorskog prava

Optuženi je kriv što je u periodu 2010 – 2014 godine u mjestu „AAAA“, kao direktor i odgovorno lice firme „BBBB“, štampao i stavljao u promet udžbenik „CCCC“, u koji je kršeći odredbe člana 20. Zakona o autorskom i srodnim pravima u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 63/10), bez odobrenja autora, unio tekst „DDDD“, a koji tekst je sastavni dio izdanja „EEEE“, autora „FFFF“, izdavača „GGGG“.

Pročitaj više

Verbalni i figurativni robni žig

Pravilan je pravni zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju radi o dva suprostavljena žiga od kojih je jedan verbalni, a drugi figurativni, kako je to i navedeno u presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 002571 10 U od 04.04.2012. godine te da im to daje određeni stupanj distinktivnosti pa ovaj sud smatra da tužitelj ne može tužbenim zahtjevom tražiti da se zabrani tuženom korištenje riječi "MMMM", niti tražiti naknadu štete jer ne postoji valjan i dokazan pravn...

Pročitaj više